25 januar 2019

Klimautslipp fra elbiler


Det stemmer ikke at elbiler i Norge gir dobbelt så store klimautslipp som fossilbiler. Påstanden er basert på et premiss om at alle norske elbiler utelukkende forsynes av vannkraft, som ellers ville erstattet kullkraft i andre land.

Det er ingenting som tyder på at dette premisset stemmer. Faktisk.no har vært i kontakt med tre forskere fra tre ulike fagmiljøer som alle avviser premisset. Ifølge dem er situasjonen helt motsatt: Elbiler bidrar overhodet ikke til økte utslipp fra kraftproduksjon i Europa, fordi de bruker kraft som reguleres gjennom EUs kvotemarked.

Selv hvis man legger det feilaktige premisset til grunn, er påstanden fortsatt feil. En omfattende studie som sammenligner livsløpsutslippene fra elbiler med fossilbiler, viser at elbilene fortsatt er mer klimavennlige, selv når de utelukkende går på kullkraft.


Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism