29 januar 2020

Verdens største vannkraftverk

De tre kløfters demning i Hubei, Kina er et av verdens største demninger og vannkraftverk. Det ligger langs verdens tredje lengste elv, Chang Jiang. Reservoaret dekker området som heter de tre kløfter, som ligger mellom byene Yichang og Fuling.

Byggingen av demningen ble ferdigstilt i 2006. Vannmagasinet er 660 km langt og lagrer i snitt 39,3 kubikkilometer vann. Kraftproduksjonen i tilknytning til vannmagasinet skal gi ca. 85 TWh.

Om lag 1.4 millioner mennesker måttet flytte til andre deler av Kina for å gi plass for demningen. I 2007 annonserte kinesisk medier at anslagsvis 4 millioner mennesker ville bli tvunget til å forlate sine hjem grunnet en «mulig miljøkatastrofe». Vannkvaliteten i Yangtze-elva faller hurtig; alger blomstrer og jorderosjon fører til at elveleier faller sammen og forårsaker jordras. Kinesiske forskere og embetsmenn uttalte av demningen kunne føre til en «enorm katastrofe ... om ikke noe ble gjort omgående».

Problemene til tross, denne dokumentaren er en fascinerende gjennomgang av vannkraft generelt og et enormt prosjekt:


Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism