03 februar 2020

Zero Village Bergen

Illustrasjoner: Snøhetta


Zero Village Bergen tar mål av seg å bli Norges største nullutslippsområde for boliger. Zero Village Bergen skal ligge 16 km sør for Bergen sentrum, ved Ådland i Blomsterdalen.

Nullutslippsboligområder innebærer blant annet å bygge energieffektive bygg med lavest mulig klimagassutslipp fra materialer, med livsløpsanalyse av bygninger som en viktig forskningsmetode.

Miljøvennlige transportløsninger både innad og ut fra området, i tillegg til nullutslippsboliger, er helt avgjørende for visjonen om null utslipp i området. Dette skal sikres gjennom et utvidet kollektivtilbud, gang- og sykkelstier som forbinder området til de største arbeidsplassene i Bergen, samt innovative løsninger innenfor mobilitet.

Zero Village Bergen er et ambisiøst prosjekt. Med sine 92 000 m2 og opp til 1000 boliger blir det Norges største nullutslippsområde når det står ferdig. Prosjekteringen starter i august 2020, med salg av første byggetrinn fra april 2022/23.

Så spørs det da, hvor populært det blir å bo nær innflygingen til Flesland. Det betyr neppe så mye. Viktigere blir det nok å få på plass et godt kollektivtilbud, dersom dette reelt sett skal bli et prosjekt med lave, totale utslipp.Zerovillage.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism