03 mars 2020

Wilhelm von Hanno. Arkitekt og tegner i Christiania

Wilhelm von Hanno (1826–1882) er en av 1800-tallets viktigste og mest produktive arkitekter. Gjennom en serie ervervelser de siste årene har Nasjonalmuseet bygget opp en stor samling med både arkitektoniske tegninger og fascinerende reportasjelignende skissebøker fra Hannos virke.

Tyskeren von Hanno kom til Christiania sommeren 1850, som ung assistent for landsmannen Alexis de Chateauneuf (1799–1853) i arbeidet med Trefoldighetskirken. Chateaneuf reiste tilbake til Hamburg i 1852. Kommunen, som var byggherre, ansatte von Hanno som arkitekt samme år. Han fikk i oppgave å forenkle prosjektet slik at det ble billigere å lede byggearbeidet. Da kirken endelig ble innviet i 1858 var den von Hannos verk, like mye som Chateuneufs. Trefoldighetskirken er et av romantikkens absolutte hovedverk.

I årene 1853–64 var von Hanno i kompaniskap med Heinrich Ernst Schirmer, og tidligere er det denne perioden i hans virke som har fått mest oppmerksomhet. Med denne lille utstillingen vektlegges von Hannos senere selvstendige arbeider, som hovedverket Grønland kirke, med de omkringliggende bygningene Grønland skole, brannvakt og politistasjon (1864–69), samt Norges geografiske oppmåling (1876–79) ved Slottsparken, senere Statens kunstakademi.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism