07 februar 2021

Økonomisk vekst tar knekken på naturen

I vel to år har flere hundre akademikere samarbeidet om The Dasgupta Review, ledet av indisk-britiske Partha Dasgupta, som er professoren emeritus i økonomi. Rapporten viser at mens det globale bruttonasjonalprodukt per innbygger har doblet seg siden 1992, har samtidig verdens bestand av naturressurser blitt redusert med 40 prosent. Enkelte arter er i ferd med å bli utryddet tusen ganger raskere enn det historiske gjennomsnittet. 

Ekspertene kommer derfor med en instendig appell om at vi må endre måten vi utnytter naturen på.  Tap av naturmangfold kan få katastrofale konsekvenser. Ekspertgruppen peker på at vi må finne nye måter å definere økonomisk tilfredshet på, der naturen tas inn i regnestykket. En bærekraftig framtid vil også innebære en total avkarbonisering av vårt globale energisystem, ifølge rapporten. 

Det er på høy tid at en slik erkjennelse kommer fra økonomifaget. kanskje betyr det at en begynner å snakke skikkelig om hvordan en omlegging mot nullvekst og betydelige omprioriteringer faktisk skal gjennomføres. En omprioritering vil kreve og koste mye. Det vil også bety at vi som bor i rike og industrialiserte land må endre forbruket vårt.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism