07 februar 2021

USA stopper ny leting etter olje og gass

Illustrasjon: Matryx
President Joe Biden utsteder en presidentordresom setter en stopper for leting etter ny olje og gass i en.
USAs nye klimapolitikk retter seg dermed mot landets egen oljeindustri. I tillegg har Biden satt flere ambisiøse klimamål:
  • Kutte all CO2 (1,72 billioner tonn årlig) fra strømproduksjon innen 2035. Det tilsvare redusert forbrenning av naturgass tilsvarende 8% av verdens naturgassproduksjon.
  • Stans i nye olje- og naturgassleiekontrakter på føderal grunn og offshore farvann i den grad det er mulig.
  • Stans i subsidier av olje-, kull- og gasselskaper.
  • USA vil verne om 30 prosent av sine land- og havområder og fordoble strømproduksjon fra offshore vindkraft innen 2030.


President Biden erklærte også at klimakrisen skal være hovedfokus for USAs utenrikspolitikk og i sikkerhetspolitikk framover. Biden anser klimaendringene som en nasjonal sikkerhetsrisiko for USA.

Tidligere utenriksminister John Kerry er Bidens internasjonale klimautsending. Til New York Times har Kerry uttalt et ønske om mer ambisiøse utslippsmål i forbindelse med det kommende klimatoppmøtet 22. april.

Kilde: Bellona

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism