05 februar 2022

Skjult eierskap av norske eiendommer

Dagens Næringsliv har gjennom en omfattende gjennomgang av eierskap til eiendommer avdekket at 1350 eiendommer i Norge eies av selskaper registrert i Luxembourg. Bak står oppkjøpsfond og selskaper der det er umulig å identifisere hvem som er de reelle eierne. Dette gjelder alt fra luksusvillaer og kontorbygg, til infrastruktur som havneanlegg, vindmølleparker og vannkraftanlegg.

DN har dokumentert at flere av de store vindkraftverkene i Norge eies av anonyme fond i Luxembourg. På papiret kontrolleres dette kraftverket av et forvaltningsselskap i Tyskland, men det er ikke mulig å finne ut hvem som er de reelle eierne.

Mange eiendomstransaksjoner i Norge går helt under radaren gjennom bruk av såkalte blankoskjøter, som ikke må tinglyses. Det finnes dermed ingen oversikt over bruken av blankoskjøter i Norge. En konsekvens av dette er at mer enn 100.000 eiendommer i Norge på papiret eies av døde mennesker.

Stortinget har vedtatt et nytt eierskapsregister i Norge der reelle eiere av selskaper skal være offentlig. Registeret skal også omfatte utenlandske selskaper som eier eiendom i Norge. Spørsmålet er om dette vil fange opp de som aktivt ønsker å skjule eierskapet. I den nye loven vil det i dag bare være krav om at det er forvalteren som skal oppgis. De som i realiteten eier, kan dermed skjule identiteten sin bak forvaltere, advokater og konsulenter.

Det norske eierskapsregisteret lages etter modell fra EU. Der er det kun krav om at reelle eiere som kontrollerer 25 prosent eller mer, skal identifiseres med navn. Dette står i skarp kontrast til hvordan Oslo Børs opererer med en plikt til å offentliggjøre aksjonærer som eier fem prosent eller mer av et børsnotert selskap.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism