06 februar 2022

Enkel DIY-ventilasjon for klasserom og kontorlandskap

Illustrasjon: Andrea Koppenborg
Kanskje det er lov å håpe på disrupsjon i ventilasjonsbransjen. Det skjer spennende ting i forhold til desentraliserte ventilasjonssystemer. Kanskje kan vi slippe enorme rørgater i fremtidens bygninger. Det er lov å håpe.

Sentrale, komplekse, sammensatte systemer som ikke virker særlig bra er jo ofte synonymt med moderne ventilasjon. Dermed er dette systemet fra Max Planck Instituttet er befriende i sin enkelhet. 

I fremtiden kan det bli lettere å fjerne smittefarlige aerosoler fra luften i klasserom og andre rom. Forskere ved Max Planck Institut har bygget et ventilasjonssystem som kan kopieres ved hjelp av materialer fra et byggevarehus. 

Forskerne har designet et avtrekksluftsystem som kan fjerne rundt 90 prosent av kunstig genererte aerosolpartikler fra klasserom, ifølge laboratorieforsøk. Prinsippet bak systemet er at hvert menneske produserer varm luft som stiger oppover. Når denne luftstrømmen ledes ut, tar den med seg aerosolpartikler, og mulige viruspartikler.

Foto: Elena Klimach, Max-Planck-Institut


Designet er veldig enkelt og ble implementert ved bruk av byggevarer for noen få tusenlapper. En bred hette i to meters høyde, koblet til et rør, henger over hvert skrivebord. Alle rørene fører inn i en sentral kanal, som igjen fører ut gjennom et skråstilt vindu. En vifte i enden av kanalen sørger for at luften aktivt transporteres ut. Luftinntaket kan bestå av en åpen dør eller et andre vippevindu.

Designet er utviklet av Frank Helleis, hvis kone jobber som lærer i Mainz. Utviklingen førte raskt til en prototype, som Frank Helleis og kollegene hans satte sammen i et klasserom ved å bruke pappesker med varme- og aerosolkilder som surrogater for elever. Testingen ble gjort hele sommeren og har pågått siden den gang. For tiden er systemet under validering i virkelige skoledrift.

– Våre målinger har vist at det hettebaserte avtrekkssystemet kontinuerlig fjerner over 90 prosent av aerosolene under laboratorieforhold, sier Frank Helleis. Selv om det enkle systemet også fungerer uten de traktformede hettene over de enkelte pultene, øker de effektiviteten betraktelig. Fysikeren beviste dette med aerosolspektrometre og kunstig genererte aerosoler. 

Basert på tilgjengelige måleresultater kan man forvente at en betydelig andel potensielt smittsomme aerosolpartikler fra pusteluft også fjernes under reelle undervisningsforhold.

Dette kan selvfølgelig også oppnås med profesjonelle ventilasjonssystemer. Med passende utforminger og dimensjoner bør slike systemer ha bedre egenskaper, men er foreløpig ikke tilgjengelig på mange skoler. I den nåværende pandemien og eksepsjonelle situasjonen, prøver mange vitenskapelige institusjoner aktivt å hjelpe til med å løse uavklarte problemer. Det provisoriske ventilasjonssystemet var et resultat av et spesifikt behov for kortsiktige og lett gjennomførbare tiltak for å redusere risikoen for Covid-19-infeksjon gjennom aerosoloverføring i lokale skoler. 

Frank Helleis har bevisst designet systemet for praktisk bruk. På grunn av sine lave material- og driftskostnader kan det vise seg å være et smart alternativ til dyre filtersystemer og ventilasjon ved å åpne vinduene kort. Det modulære systemet tar ikke mye plass (krever bare en stikkontakt og et vippevindu eller takvindu), så det egner seg også for bruk i slike som idrettshaller. 

– Systemet vårt løser også det langvarige problemet med CO 2 i klasserom, fordi det ikke bare transporterer aerosoler utenfor. Det reduserer også CO 2 -akkumulering, og hjelper elevene til å konsentrere seg bedre om timene.

På grunn av svært positive tilbakemeldinger og økende etterspørsel ble byggerapporten publisert. Rapporten påpeker også at dokumentasjonen er av foreløpig karakter og vil bli ytterligere supplert etter behov.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism