08 mars 2022

Urneskilen – Urnes verdsarvsenter

«Urneskilen» av Lipinski Arkitekter/A.C.B./ Tobias Laukenmann vant arkitektkonkurransen for Urnes verdsarvsenter. 

Juryen hadde 124 innsende forslag å velge mellom og mener at utkastet «Urneskilen» samsvarer best av  med vurderingskriteriene til konkurransen. Juryen har enstemmig kåret dette bidraget som vinner.


2. premie og 3. premie: Workonland arkitektur og landskap (Oslo) med «En promenade i Urneshagen» og Arkitema Architects (Oslo) med «Veien til Urnes».

I tillegg ble følgende fem utkast innkjøpte: «Husi» (Vardehaugen/Bjørn Cappelen/Asplan Viak, Oslo), «Platå» Sando arkitekt/Studio Tenev, Tønsberg/Bergen), «On the way up» (Barila, København/Barcelona/Madrid, «Veien til Urnes» (2) (Lasovsky Johansson Arkitekter, København) og «Stavlegje» (Petersen/Øiern/Larsen/Gervais, Oslo).FRA JURYEN RAPPORT

Etter en samlet vurdering finner juryen at konkurranseutkastet «Urneskilen» er det som har besvart konkurranseoppgaven på den beste måten, sett både ut fra juryens generelle og individuelle vurdering.

Juryens avgjørelse og anbefaling
 • Juryen mener at utkastet samsvarer best med konkurransens bedømmelseskriterier, og har enstemmig kåret «Urneskilen» som vinner av konkurransen. Juryen vil fremheve følgende punkter med «Urneskilen» som avgjørende for at forslaget ble utpekt som vinnerprosjekt:
 • Byggets arkitektur er klar, tilstedeværende integrert i situasjonen med et vellykket arkitektonisk grep
 • Bygget er inviterende og åpent og samtidig integrert i situasjonen og landskapet, begge deler på en overbevisende måte.
 • Bygningens posisjon, kompakte form og proporsjoner passer godt inn i skalaen som karakteriserer annen bebyggelse i området.
 • Bygningens kileform i snitt og oppriss gir bygningen en landskapstilpasset karakter samtidig som den fremstår avmålt selvhevdende. Bygget fremhever en dualitet i diskusjonen om nytt og gammelt.
 • Grepet virker naturlig på tomta og gir enkle og oversiktlige forbindelser for publikum.
 • Det kan fungere både som selvstendig destinasjon og som et midlertidig oppholdssted på veien mot stavkirken

Juryens anbefaling til det videre arbeidet

Løsningsforslaget «Urneskilen» svarer veldig godt på de fleste av oppgavens utfordringer. Juryen ønsker likevel å peke på utfordringer og forbedringspotensialer som må tas med i en videre bearbeiding av løsningsforslaget.

Juryen anbefaler at
 • Bygget bør vurderes flyttet noe vestover for mer optimal terrengtilpasning. Gulvnivåets høyde bør holdes på samme nivå.
 • Parkering- og trafikksituasjonen bør gjøres mindre, og mindre fremtredende.
 • Adkomst fra hovedparkeringsplass til besøkssenteret bør optimaliseres.
 • Sikre vindu/gode lysforhold inn til arbeidsplasser/kontorer
 • Bearbeide større kontakt mellom besøkssenteret og Urneshagen og landskapet rundt.
 • Området for lokalmatsutsalg i besøkssenteret bør styrkes.
 • Planløsning bør videreutvikles i samarbeid med bruker (kjøkkensone, publikumssone, plassering av område for lokalmat, tekniske rom etc.

2. premie: En promenade i Urneshagen

Workonland arkitektur og landskap (Oslo).
3. premie: Veien til Urnes


Arkitema Architects (Oslo).
Gjennomføringen av arkitektkonkurransen er en milepæl i arbeidet med å realisere Urnes verdsarvsenter. Urnes stavkirke, som har vært i Fortidsminneforeiningens eie siden 1881, ble innskrivet på UNESCOs verdsarvliste i 1979. Etter planen skal det nye besøkssenteret opna i 2024 - 45 år etter.Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism