26 mai 2022

NABO: Hvordan skal vi bo sammen?

Foto fra utstillingen «Det vi deler. En modell for bofellesskap» på Venezia-biennalen. (foto: Chiara Masiero Sgrinzatto og Luca Nicolò Vasco/Nasjonalmuseet)
Sjelden har diskusjoner rundt arkitektur tatt større plass i norsk ordskifte enn akkurat nå. Kan denne gnisten av engasjement gi løsninger for nye måter å bo sammen på? «NABO: Hvordan skal vi bo sammen?» er en utstilling som utforsker visjoner for framtidens boformer med vekt på fellesskapsløsninger.

– Dette er den største arkitekturutstillingen KODE viser på lang tid og den går rett inn i flere av utfordringene vi som samfunn vil stå i fremover, som klimaendringer og eldrebølge. Arkitekturen spiller en viktig rolle i å møte disse, sier direktør Petter Snare.

Her møter du fremtidsvisjoner fra norske arkitektkontor, arkitektstudenter og eiendomsutviklere gjennom en rekke modeller og en stor boliginstallasjon. NABO skal også være en møteplass som undersøker hvordan beboere og fagfolk bedre kan samarbeide om å skape god arkitektur. Ung og gammel, innbygger og utbygger, privat og byråkrat, kunstner og kremmer – alle er vi en nabo.

Felles løsninger på fremtidens utfordringer?
Vi blir stadig flere eldre og ensomhet er et økende problem. Dette fordrer et nytt blikk, blant annet på hvordan vi som samfunn organiserer helsetilbudene våre og hvordan vi bor.

Det er vanskelig å komme inn på boligmarkedet og barnefamilier sliter med å finne egnet bolig i sentrumsområder. Klimaperspektivet farger også stadig mer av samfunnsutviklingen. Kan nye kollektive boformer bidra til å svare på noen av disse utfordringene?

Tre inn i et bofellesskap
En sentral del av utstillingen er en videreutvikling av installasjonen «Det vi deler. En modell for bofellesskap», vist i den nordiske paviljongen under Arkitekturbiennalen i Venezia 2021. Modellen tar utgangspunkt i erfaringer fra bokollektivet Vindmøllebakken i Stavanger av arkitektkontoret Helen & Hard. Her inviterte arkitektene en gruppe mennesker til å være med å utvikle et bofelleskap med en rekke delefunksjoner.

Installasjonen gir deg et innblikk i hverdagslivet i et bofelleskap, og er kuratert i samarbeid med Martin Braathen og Nasjonalmuseet. Les mer om «Det vi deler» her

Museet som møteplass for arkitekter, innbyggere og lokale boligaktører
De siste årene har Byarkitekten i Bergen utforsket alternative boformer for fremtiden gjennom BOPILOT, et forskningsbasert innovasjonsprosjekt i samarbeid med SINTEF, NTNU, NAL, Husbanken, Trondheim kommune og Bergen kommune. BOPILOT avsluttes med en stor konferanse på KODE 5. mai, og en del av utstillingen vil bygge videre på de mangfoldige erfaringene fra prosjektet. Les mer om BOPILOT her

I en egen avdeling av utstillingen, kalt Møteplassen, kan ulike aktører treffes for å snakke sammen om boliger og nabolag på tvers av roller og generasjoner. I denne delen av utstillingen kan du se nyskapende boligprosjekter som er på tegnebordet akkurat nå. Møteplassen vil koble folk med alternative boligbehov, boligutviklere, næringslivet og byplanleggere for å sammen finne fremtidens løsninger. Hva kan vi dele? Hva er grunnen til at noen sosiale boformer fungerer og andre ikke?

NABOKVELD
Knyttet til utstillingen, lanserers NABOKVELD med et fullspekket, faglig og folkelig, diskursivt program om boliger, nabolag og alternative boligløsninger.

En rekke opphetede debatter rundt både boforhold og estetikk har gått i sosiale media og debattsidene de seneste årene. NABOKVELD skal være en arena hvor mennesker kan møtes ansikt til ansikt for å diskutere hvordan fremtidens samfunn kan ta form.

I tillegg til det faglige programmet vil utstillingen fylles med ulike kulturelle kvelds- og helgearrangementer gjennom hele perioden. Programmet publiseres fortløpende gjennom utstillingsperioden.

Mer om utstillingen
«NABO: Hvordan skal vi bo sammen?» vises fra 6. mai – 11. september 2022 i to etasjer på Stenersen, KODE 2.

Alle arrangementer på NABOKVELD og Møteplassen vil ha gratis inngang.

NABO: Hvordan skal vi bo sammen? er et samarbeid mellom KODE, Byarkitekten i Bergen, Nasjonalmuseet og arkitektkontoret Helen & Hard. Utstillingen er kuratert av Sindre Nordås Viulsrød (KODE) og Tina Larsen (Byarkitekten i Bergen).

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism