26 mai 2022

Vil stille klimakrav til alle nybygg

Foto: Lars Mæhlum. Lisens: CC BY SA 3.0
Høyre vil nå stille klimakrav til alle nybygg fra 2024, og krav om økt bruk av ombrukte materialer fra 2025. På verdensbasis står byggenæringen for 40 prosent av de totale klimagassutslippene. I Norge rundt 15 prosent.

– Det vi foreslår er at vi fra 2024 innfører klimakrav til alle nybygg som skal bygges. Og at vi fra året etter innfører krav om at byggevarene skal tas vare på, gjenbrukes og gjenvinnes i nye byggeprosjekter, sier Mathilde Tybring-Gjedde, stortingsrepresentant for Høyre.

– Vi er Norges største fastlandsnæring. Med store fysiske prosjekter, sier Hilde Vatne, administrerende direktør for JM Norge..

Vatne har tro på at bransjen kan kutte betydelige utslipp. Samtidig peker hun på at Høyres forslag kan være for optimistisk.

– Jeg mener det er helt nødvendig å begynne å fase inn krav. Ellers får vi ikke et velfungerende marked hvor det er lett å få tak i ombruksmaterialer, og det er det vi trenger, sier Tybring-Gjedde.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener politikere bør være forsiktige med å konkurrere om «de raskeste tidsfristene og de tøffeste målene».

– Vi er allerede i gang, sammen med bransjen, på å stille tøffere krav knyttet til klimagassregnskap på større bygg. Vi har nettopp presentert nye regler som skal gjøre det enklere å få til ombruk av byggematerialer, sier Gjelsvik.

Gjelsvik vil ikke bekrefte om regjeringen vil fase inn krav om bruk av ombruksmaterialer i nye bygg.

Høyres forslag:
Stortinget ber regjeringen innføre krav om klimagassregnskap i næringsbygg og boligbygg, og fase inn krav til reduserte klimagassutslipp fra materialbruk i næringsbygg og boligblokker fra 2024.
Stortinget ber regjeringen fase inn krav om andel ombrukte, gjenvunnet og fornybare materialer ved nybygg og ombygging fra 2025. Regjeringen bes vurdere graden av, og områder for, innfasing, og komme tilbake til Stortinget på egnet måte, senest innen revidert nasjonalbudsjett 2023.
Stortinget ber regjeringen støtte etablering av digitale materialbanker for ombrukte byggematerialer.
Stortinget ber regjeringen effektivisere og digitalisere innrapportering av avfallsmengdene fra bygge- og anleggsbransjen.

Forslagsstillere: Mathilde Tybring-Gjedde (H) og Nikolai Astrup (H)

Kilde: NRK

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism