07 juli 2022

Modellbasert prosjektering

Planlegging og bygging av vei er komplekse oppgaver, og metodene som benyttes endrer seg etter hvert som teknologiske nyvinninger blir tilgjengelige. Håndtegnede planer på folie ble på 1980- og 90-tallet erstattet med data-assistert konstruksjon (DAK), der tegningene ble digitale. På 2000-tallet ble skannerteknologien tatt i bruk til kartlegging av terreng og innmåling av bygg og konstruksjoner. Omtrent samtidig startet man å prosjektere digital 3D-geometri istedenfor 2D-tegninger. Nøyaktige geometrimodeller av eksisterende terreng og planlagt terreng muliggjorde styring av anleggsmaskiner.

Informasjonsmodellering er et nytt teknologisk sprang. Objekter modelleres i konseptuelle, digitale modeller, og sammenhenger og avhengigheter mellom objektene defineres. De konseptuelle modellene kan inneholde all informasjon om objekter som tidligere har vanlig å skrive i dokumenter, f. eks krav til dimensjonering, beregninger eller utførelse. Tilsvarende kan krav til et system av objekter, f. eks et VA-nettverk eller veinettverk spesifiseres. 

Et eksempel er nyåpnede Randselva bru på E16 Eggemoen-Åsbygda. 634 meter bru med 900 meter firefeltsvei. Hovedentreprenør er PNC Norge.


Med utgangspunkt i informasjonsmodeller kan ulike tekniske løsninger, plangrep eller dimensjoner simuleres og analyseres i prosjekteringsprogramvare. Manuelle arbeidsprosesser kan automatiseres ved bruk av algoritmer og kunstig intelligens.


Foto: Statens vegvesen

Modellbaserte veiprosjekter er i dag i et skjæringspunkt mellom 3D-modeller og informasjonsmodeller. Noen fag har programvare og standarder som støtter informasjonsmodellering i noen grad, mens andre fag har lite støtte utover 3D-geometri.


Modellbaserte veiprosjekter

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism