16 februar 2023

Griegkvartalet: plan- og designkonkurranse

Kapasiteten i Grieghallen er sprengt. Dette medfører at byens befolkning går glipp av gode kulturelle opplevelser, blant annet musikaler og andre turnerende konserter. Vårt forslag om å utnytte Edvard Griegs plass og det underjordiske P-anlegget til en musikkteater- og konsertsal er blitt tatt vel imot og gitt prioritert plass i kulturarena-planen. Utvikling av Griegkvartalet inkludert Nygård skole til en samlende og kraftfull arenaklynge vil på en fantastisk fin måte komplettere Bergen og Vestlands kulturelle infrastruktur.

Med dette optimistiske bakteppe ble Rambøll for et år siden engasjert som utreder av et skisseprosjekt, finansiert av private gaver fra Per Grieg sr, Trond Mohn og Espen Galtung Døsvig samt offentlige tilskudd fra Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Dette skisseprosjektet er nå ferdigstilt. Prosjektrapporten dokumenterer fysisk og visuelt grunnlaget for realisering av visjonen om Griegkvartalet. Slik ser ønskelisten ut:
 • At Griegkvartalet skal bli en unik arenaklynge av internasjonalt format og utvikles til Bergen og Vestlands kulturelle kraftsenter og samlende møteplass for alle typer musikk.

 • At det nye musikkteatret skal være så fleksibelt og inviterende innrettet at det kan være til «for alt og for alle».
 • Å bygge en delvis nedsenket musikkteatersal vis a vis Grieghallen på Edvard Griegs plass; med et format som Bergen og Vestland i dag mangler.

 • Å bygge en musikkteatersal i hesteskoform, med funksjonelle sceneforhold og med et optimalt akustisk rom for musikaler, konserter, opera, ballett og dans.

 • Å gi rom for andre musikalske og sceniske uttrykk som spenner fra stand-up til rock og pop.

 • Fleksible funksjonelle løsninger der sal og scene kobles sammen til èn flate som gir rom for store konserter med stående publikum så vel som konferanser og banketter.

 • Å bygge nye messe- og utstillingsarealer under bakken lenger nord på plassen. Dette vil bidra til at Grieghallens attraktivitet som konferanse- og messearrangør kan bibeholdes og videreutvikles, til beste for Bergen og for Grieghallens driftsøkonomi.

 • Å skape en samlende møteplass for Bergen og Vestland som er tilgjengelig for publikum «24/7», gjennom det nye musikkteatrets mangfoldige foajeområder, serveringssteder, mediatek, musikkbutikk og hvilepunkter, messe- og konferansefasiliteter, koblet sammen med den nåværende Grieghallens ikoniske foaje.

 • Å utforme et attraktivt byrom som del av denne nye møteplassen. Ved en ny bearbeiding av området på Edvard Griegs plass mot inngangen til det nye musikkteatret, kan et stort, åpent og inviterende byrom skapes som en bonus for byen i tillegg til selve byggeprosjektet.

 • At Nygård skole utvikles til en samlende arena for opplæring og talentutvikling av barn og unge innen musikk og andre kunstneriske uttrykksformer. Eksempelvis kan Bergen Kulturskoles sentrumsbaserte virksomhet kan gis ny lokalisering her.

 • At ulike kulturaktører i Bergen kan tilbys kontorfasiliteter i Nygård skole, og slik bidra til en levende kulturaktørklynge.
Plasseringen ved siden av Grieghallen gir betydelige besparelser på investering og drift, idet rom- og funksjonsprogrammet for det nye musikkteatret vil dra fordel av allerede eksisterende rom og funksjoner i Grieghallen. Også driftsmessig vil en samlokalisering med Grieghallen være gunstig ved at en unngår etablering av ny driftsorganisasjon. Samlokaliseringen vil også skape kunstneriske og publikumsmessige synergier ved at ulike institusjoner kan planlegge sin kunstneriske og formidlingsmessige virksomhet innenfor en klynge av nærliggende arenaer. Huset vil komplementere Grieghallens nåværende funksjoner og tilsammen vil det nye Griegkvartalet øke fleksibilitet og kapasitet betraktelig. Total setekapasitet for Griegsalen, Peer Gynt-salen og den nye musikkteatersalen i Griegkvartalet vil bli om lag 3000.

Griegkvartalet vil styrke byens kulturakse, fra USF Verftet via DNS og Sentralbadet Scenekunsthus til KODE og Biblioteket.

Griegkvartalet vil legge grunnlag for ny kunstnerisk kreativitet og nye opplevelser for et større publikum. Både institusjonelle og frie kulturaktører vil få nye utviklingsmuligheter. Næringsliv og organisasjonsliv får fleksible konferansefasiliteter. Griegkvartalet kan bli en kulturarena-klynge av internasjonalt format som kan løfte Bergens kulturliv til et nytt nivå!

Neste fase i prosjektutviklingen er utarbeidelse av planprogram, gjennomføring av designkonkurranse og fastsettelse av reguleringsplan for området. I løpet av den neste fasen må endelig kostnadsramme fastsettes og fullfinansiering av prosjektet avklares, før bygging kan iverksettes.

Bergen og Vestlands ambisjon bør være å kunne invitere til åpning innen få år og senest innen Grieghallens 50-års jubileum i 2028. Det foreliggende skisseprosjektet bringer oss ett steg nærmere virkeliggjøringen!

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism