22 desember 2006

Statsbyggs pris for fremragende arkitektur

For andre gang i år har Statsbygg delt ut pris for fremragende arkitektur til arkitekturstudenter ved Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo (AHO). Med denne prisen ønsker Statsbygg å motivere studentene. Prisen er på 20.000 kroner.

Statsbyggs jury har bestemt å dele prisen mellom to studenter på AHO. Prisen er delt ut til Sara B. Bua for prosjekt Generasjonsboliger i Hollenderkvartalet på Grønland i Oslo. Prosjektet viser bofellesskapsløsninger på en forbilledlig og enkel måte. Statsbygg verdsetter at det jobbes med dette temaet i dagens boligmarked.

Den andre prisen gikk til Henrik Width Kristiansen for prosjekt Under-Exposed, konserthall i Berlin. Prosjektet belyser samspill mellom arealer over og under bakken – og hvor arealene under bakken gir føringer for hvordan byrommet over kan brukes.

Aktuelt: Statsbygg

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism