14 juli 2007

Gode tider gir dårligere bygg


Foto: OiMax
Det er et sjansespill å bygge under en høykonjunktur der mange aktører er ute etter raske penger. Kompetansedirektør Jørgen Leegaard i Byggenæringens Landsforening sier rett ut at travle tider i byggebransjen ofte fører til problemer.

Bransjen har for tiden liten grunn til stolthet. Nylig viste beregninger fra Sintef Byggforsk at byggefeil koster oss rundt femten milliarder kroner i året.

Byggekostnadene er riktignok i ferd med å flate ut, men samtidig fortsetter resultatfesten i bransjen, ifølge nye tall fra fagbladet Byggeindustrien. I praksis er det altså slik at kvaliteten på det som bygges synker når inntektene øker

Gode tider - dårlige bygg

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism