18 juli 2007

Nytt bygg for Kunsthøgskolen i Oslo

Kunnskapsdepartementet har i dag inngått kontrakt om et byggetrinn II for Kunsthøgskolen på området for den gamle Seilduksfabrikken på Grünerløkka i Oslo. Byggetrinnet skal etter planen stå ferdig i januar 2010.

Byggetrinn II vil omfatte 24 000 kvadratmeter brutto og gi plass for fakultetet for visuell kunst og Fakultetet for design. Disse holder i dag til i St.Olavsgate 32, Ullevålsveien 5 og Nordahl Brunsgate 8. De nye lokalene vil bidra til at hele Kunsthøgskolen og de om lag 550 elevene vil være samlet på ett sted.

Allerede i 1994 støttet et flertall i KUF-komiteen på Stortinget etablering av et høyskolesenter for estetiske fag i Oslo og pekte på at det var viktig å få nyetableringer i indre Oslo øst. - Kunsthøgskolen i Oslo ble planlagt ut fra en visjon om at ulike kunstarter har noe å gi hverandre; i møtet mellom ulike kunstnere og kunstarter skjer det noe mer og kvalitativt annerledes enn i små og ensartede miljøer. Høyskolen skal skape nye kunstneriske møteplasser og verksteder. Det gir mulighet til utvikling og dialog, sier Djupedal.

Forprosjektet for Byggetrinn II er utarbeidet av Lund Hagem Arkitekter AS og Søyland Arkitekter AS. Bygningene er av antikvarisk interesse og det er derfor en utfordring å beholde særpreget selv om de skal tilpasses nye funksjoner.

De første byggearbeidene er forventet å starte sommeren 2008.

www.khio.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism