27 november 2007

Gjenvinning er god klimapolitikk

Norsk gjenvinningsindustri bidrar til å redusere norske klimagassutslipp med ca. sju prosent. Dette kommer frem gjennom en rapport som Norsk Industri har lagt fram og som tar for seg klimavirkninger av eksisterende og fremtidig gjenvinning.

Gjenvinning betyr at materialer eller energien i produktene brukes på nytt. Ved materialgjenvinning kan materialer brukes som råstoff i ny produksjon samtidig som energiforbruket ved slik fremstilling ofte reduseres i forhold til bruk av nytt råstoff. Råvaremarkedet er globalt, også når det gjenvinnes, og økt gjenvinning i Norge reduserer behovet for å ta i bruk nye råvarer andre steder i verden, og dermed reduseres energibruken og utslippet av klimagasser globalt.

Rapporten har gjennomgått noen viktige materialer, blant annet papir, trevirke, metaller, spillolje og plast. Dette er materialer som gjenvinningsindustrien i stor grad gjør tilgjengelig for ny produksjon i dag.

Last ned rapporten "Klimanytte av gjenvinning"

Norsk Industri

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism