30 mars 2008

Afrika som leverandør av solenergi

EU vurderer en omfattende plan der det er snakk om å investere mer enn 60 milliarder kroner i prosjketet Desertec. Kort fortalt går dette ut på å bygge opp et energinettverk fra Marokko til Jordan. Dette skal kunne produsere nok energi til å dekke en sjettedel av EUs strømbehov. Desertec-nettverket er tenkt som en del av et større nettverk der flere energikilder, som vind, biomasse og geotermisk varme, knyttes sammen.

Sahara mottar mer enn nok energi til å dekke hele verdens strømbehov. Energien skal produseres ved hjelp av soltårn omgitt av et stort antall speil. Den konsentrerte solvarmen benyttes til å lage vanndamp som så kan drive turbiner.

Tap av energi knyttet til transport av strøm over lange avstander er generelt et problem, men dette kan minskes betydelig ved en overgang fra vekselstrøm til likestrøm. Produksjonsprisen er et annet problem. Ved bruk av solceller vil energien produsert i Nord-Afrika koste det dobbelte av kullkraft, men man håper på at mer effektive tekniske løsninger vil få prisen ned til et konkurransedyktig nivå. Dette er også hovedårsaken til at Desertec ikke baserer seg på solceller.

Nordafrikansk solenergi til Europa?

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism