27 mars 2008

Nordmenns økologiske fotavtrykk

Statsrådene Anniken Huitfeldt og og Erik Solheim mottok i dag en rapport fra Vestlandsforskning som på oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet og Miljøverndepartementet har kartlagt det såkalte ”økologiske fotavtrykket” til det norske forbruket.

Et økologisk fotavtrykk er en metafor som gir et tall for hvor mye produktivt jord- og vannareal som kreves for å produsere ressursene vi trenger for å opprettholde vår levestandard og for å absorbere våre utslipp. Uttrykket ble først brukt av den kanadiske professoren William Rees i 1992.

Måling av det økologiske fotavtrykket er nå en vanlig metode brukt omkring i verden for å få en indikator på miljømessig bærekraft. Det kan brukes til å måle og regulere ressursforbruket i en økonomisk enhet. Det brukes ofte til å måle bærekraften til produksjons- og servicebedrifter, organisasjoner, regioner og nasjoner.

Flytransport har økt sterkt i perioden fra 1987 og avtrykket fra matvarer, annen transport og bolig er mer stabilt. Økt import av produkter fra utlandet, i de siste årene særlig fra Kina, og det stadig økende omfanget av godstransport har bidratt til å øke fotavtrykket.

- Jeg har ønsket å få vite hvilke konkrete endringer som må til i dagliglivet vårt for at vi som forbrukere kan redusere miljø- og klimabelastningen fra forbruket i Norge, sier Huitfeldt.

- Hensynet til miljø og klima må få konsekvenser for forbruket. Forbruk og miljø har sjelden vært gjenstand for en samlet diskusjon, og tiltakene som er vurdert har vært rettet mot produksjonen. Nå er det viktig og også fokusere på forbruket, sier Anniken Huitfeldt.

– Vi lever i en verden der landegrenser betyr mindre og mindre. Miljøpåvirkninger krysser grenser på samme måte som varer og folk. Denne undersøkelsen er med på å vise at vårt forbruk i Norge har påvirkning på det globale miljøet, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

Undersøkelsen er et bidrag for det videre arbeidet. Vestlandsforsknings kartlegging av det norske økologiske fotavtrykket er en viktig del av dette fordi man her løfter frem miljøspørsmålene sett fra husholdets og dermed forbrukernes side.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism