27 mars 2008

«Center Fold»


Bergen Arkitektforenings arkitektkonkurranse om en utstillingspaviljong i anledning foreningens 100 års jubileum ble vunnet av studentene Carl-Johan Kimell og Ragnhild Roald.

- Prosjektet er innovativt, utradisjonelt og originalt. Det vil bli en generator for energi og offentlig oppmerksomhet for BAF, jubileet og arkitekturen, uttaler juryen om vinnerprosjektet «Center Fold»

Prosjektet får kr. 20 000 for å realisere paviljongen til åpningen av festspillene 21. mai.

Juryens uttale:

Prosjektet Center Fold er ikke en utstillingspaviljong i tradisjonell forstand, men består av en sekvens romlige strukturer som aktiviserer konkurranseområdet i krysningen mellom flere gangveier. Strukturene settes sammen i ulike kombinasjoner og skaper et mangfold av romlige situasjoner og hendelser i gangveiforløpet. De rammebaserte strukturene, bestående av en kombinasjon av bygningsplater og glass, har et originalt og gjenkjennelig uttrykk. De er velegnede for prefabrikasjon og gjenbruk og kan kombineres på utallige spennende måter. Med klar intensjon om at strukturenes friskhet ikke må gå tapt, mener likevel juryen at videre bearbeiding av oppbygging og konstruktivt prinsipp er nødvendig for realistisk (og rask!) gjennomføring. Forfatterne utfordrer glasset på nye og spennende måter i prosjektet. Juryen mener det er mulig å videreutvikle forholdet mellom tette og transparente flater og derved styrke lysets rolle i prosjektet.

Prosjektets åpne, dynamiske og scenografiske karakter er ideelt for de programmerte bruksområdene, utstilling, arrangementer og TV-opptak, men vil også kunne inspirere til kunstnerisk aktivitet utover dette. I tillegg til å være ramme om disse funksjonene vil anlegget ha en stor arkitektonisk opplevelsesverdi i seg selv.

Prosjektet er innovativt, utradisjonelt og originalt. Det vil bli en generator for energi og offentlig oppmerksomhet for BAF, jubileet og arkitekturen.
Center Fold er et blinkskudd i forhold til konkurransens program og ide, en soleklar vinner.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism