22 april 2008

Klimaforlik i Trondheim


Foto: eirikref
Et flertall i Trondheim bystyre har vedtatt en klimapakke som blant annet omfatter 60 millioner kroner mer til kollektivtrafikk hvert år de neste 15 årene. Planen betyr også at det bevilges store summer til gang- og sykkelstier, trafikksikkerhetstiltak, økt innsats mot trafikkstøy og gatebrukstiltak. Tiltakene skal finansieres gjennom drivstoffavgift og en rekke nye bomstasjoner.

Klimapakken har en ramme på 5,8 milliarder kroner frem til 2018, og forutsetter store statlige investeringer i tillegg til de pengene som kommer inn gjennom drivstoffavgift og bomstasjoner. Politikerne i Trondheim utfordrer nå regjeringen til å svare på denne søknaden.

CO2 utslippene frem til 2018 skal reduseres med 50 prosent, og målsetningen er at 50 prosent av all trafikk i Trondheim skal bli kollektivtrafikk innen 2018.

- Avtalen er historisk, og legger et godt grunnlag for videre arbeid de neste 15 årene. Vi har blitt enige om en historisk miljøpakke for transportområdet som vil bidra til å redusere utslipp, sier ordfører Rita Ottervik.

Adressa.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism