23 april 2008

Kartlegger erfaringer med skolebygg

Mange hevder at noe er galt med norsk skole, men de lærde strides om hvorvidt dette skyldes innholdet, organisering av undervisningen eller lærernes kvalifikasjoner.

I den pågående debatten om skolens utforming refereres det erfaringsbasert kunnskap som kan grupperes i to motpoler, de som mener at klasseromsundervisningen er det beste for elevenes læring generelt og spesielt for til såkalt læringssvake elever fordi de ikke kan stikke seg bort, og de som mener at åpne og fleksible areal er det beste både for alle elever, og spesielt for de læringssvake fordi disse da kan gis mer oppmerksomhet og hjelp.

Diskusjonen har i liten grad tatt opp hvilke omgivelser som fremmer trivsel og læring. Temaet ble ikke vurdert i forbindelse med den forskningsbaserte evaluering av Reform97, og heller ikke siden den gang.

Det er allerede bygget skoler for milliarder av kroner, og fortsatt vil det bli brukt milliarder på å bygge nye og rehabilitere eksisterende skoler, og også i samfunnskapsmessig perspektiv er derfor viktig å ha kunnskap om hvordan skoleanleggene fungerer i praksis.

I påvente av forskning, som vil ta tid, har Norsk Form startet en evaluering basert på innhenting av erfaringsbasert kunnskap fra skoler som tidligere er presentert i form av planer, og som har vært i drift i minst to år. Både elever, lærere og ledelsen legger frem sine erfaringer. Målet er å få frem kunnskap og bygge opp kompetanse som formidles til alle landets kommuner og fylkeskommuner.

Norsk Form - Skoler

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism