04 mai 2008

Alltid debatt om høyhus


Allianse Arkitekter AS, Ascona Technopole/ Steven Holl Architects.
Folk har sterke meninger om høyhus. De er høye og stikker seg fram, så man ser dem, samtidig som høyhus gjerne forbindes med noe umenneskelig og kaldt. Høyhus blir sett på som modernitetens materiale, sier Erling Dokk Holm, forsker ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo, til Dagbladet

Holm har tidligere etterlyst mer debatt og økt engasjement når det gjelder arkitektur og byplanlegging. Når det gjelder engasjementet så dukker i alle fall det opp med en gang det snakkes om å bygge i høyden.

I slutten av denne måneden skal gruppa som evaluerer de ulike forslagene til utbygging av Operaens omgivelser levere sin innstilling. Med det vil helt sikkert debatten blusse opp.

Han mener det er et paradoks at debatten om for eksempel Bjørvika først og fremst dreier seg om nettopp høyder, ikke Bjørvikas potensial som bydel. Barcode-rekken i området er allerede vedtatt og under bygging. Ikke før den første kjærlighetsakten har funnet sted på Operaens innbydende skrå bredder, har debatten om høyden på utbyggingen av de resterende tomtene i Bjørvika tatt av igjen.

- JEG VIL BESKRIVE DET som en åndskamp mot høyhus i tida vi lever i, og dens ekspansive framtidstro, sier Erling Okkenhaug. Han er leder for Allgrønn, forum for human økologi, og har i over tjue år kjempet for en mer menneskelig byog stedsutvikling.


Oppad, fremad! - Magasinet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism