01 mai 2008

Trikk og bybane det eneste som monner lokalt


Elektrisk drift er det eneste som duger
Foto: informatique
Vestlandsforskning har studert hvilke transportformer som er mest miljøvennlig. I gjennomsnitt slipper biler ut 0,13 kilo CO2 per personkilometer, mens bussene slipper ut 0,11 kilo per person. Bussene slipper altså ut nesten like mye klimagasser som bilen. Studien viser at kun bybane og trikk vil kunne få ned CO2 utslippet fra trafikken vesentlig.

Busstrafikk er også en versting når det gjelder NOx-utslipp, noe som er spesielt skadelig for allergikere, asmatikere og lungesyke.

Så er det bare å håpe at dette får konskevenser for videre byplanlegging.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism