13 mai 2008

Prosjektdatabase over bærekraftig arkitektur

ECOBOX er en prosjektdatabase over gode eksempler på bærekraftig arkitektur og stedsutvikling i Norge. Databasen er gratis, åpent tilgjengelig og under kontinuerlig utvikling. Den inneholder til enhver tid i overkant av 100 prosjekter.

Prosjektene presenteres ved tekst, illustrasjoner, nøkkelopplysninger og nedlastbare utdypende dokumenter. De fleste prosjektene er bygde eksempler, men databasen inneholder også enkelte prosjekter under utvikling.

Et utvalg prosjekter har kost-nytte-evalueringer, og prosjektene kan skrives ut i rapportform.

Ecobox prosjektdatabase | NAL

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism