29 september 2008

Behov for nye grep i samferdselpolitikken

Etter at statsminister Jens Stoltenberg varslet at han vil bruke «flere titalls milliarder» til et samferdselsløft de neste årene, er forventningene skrudd høyt til Statsbudsjettet som legges frem 7.oktober. Det er dragkamp i Regjeringen om hvor mye som skal satses, og om satsingen skal komme på vei eller bane. Men det er ingen kunst å bevilge penger til veier og bane. Kunsten er å gjøre det på en måte som både gir varig gevinst for samfunnsøkonomien og klimaet. Svaret på det får vi ikke før i stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan, som er varslet på nyåret.

Veier, fly og jernbane skal forene til dels motstridende mål: fremkommelighet, sikkerhet og miljø. I byområdene er det bare solid nedgang i bilbruken som kan gi bedre fremkommelighet. Erfaringene fra Stockholm og London viser at «trengselsskatt» kombinert med et godt utbygd kollektivtilbud er uhyre effektive virkemidler. Det er feigt av Stoltenberg og Navarsete å love milliarder til samferdsel uten å reise debatten om kø-prising og skattlegging av gratis parkeringsplasser.

Leder - Mandag Morgen

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism