26 januar 2009

50 millioner kroner til ladestasjoner for elbil

Regjeringen foreslår 50 millioner kroner til utbygging av ladestasjoner for elbiler og plugg-inn-hybrider. Med en kostnadsramme på om lag 10 000 kroner per stasjon, vil det gi 5 000 nye ladestasjoner.

Elektrifisering av transportsektoren er viktig for å redusere klimagassutslippene og andre utslipp fra denne sektoren. I Norge ligger forholdene godt til rette for å utnytte elektrisitet som drivstoff, fordi så å si hele elektrisitetsproduksjonen i Norge er basert på fornybare kilder. Dette gjør bruk av elbil i Norge særlig miljøvennlig, og utbygging av ladestasjoner vil gjøre elbiler mer brukervennlig.

- Å få på plass ladestasjoner der folk ferdes er en viktig del av regjeringens strategi for å elektrifisere transportsektoren raskere. Regjeringen har tidligere tatt grep for å gjøre det attraktivt å eie og leie elbil. Med mange ladestasjoner rundt i landet vil etterspørselen etter biler som kan gå på strøm øke, sier samferdselsminister Liv Signe Navarsete.

Ordningen med ladestasjoner for elbil skal administreres av miljøprosjektet Transnova, som er under etablering ved Teknologiavdelinga til Statens vegvesen Vegdirektoratet i Trondheim. Over statsbudsjettet for 2009 er det tidligere bevilget 50 millioner kroner til Transnova.

Mer miljøvennlig transport - og 50 millioner kroner til ladestasjoner for elbil - regjeringen.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism