31 januar 2009

Grønn økonomi redder klimaet

En omfattende rapport gjennomgår over 200 forskjellige tiltak i mange sektorer og konkluderer med at verdens klimautslipp kan reduseres med 40 prosent innen 2030, sammenlignet med 1990-nivået - uten avskrekkende kostnader.

- Rapporten slår ettertrykkelig fast at det både er teknisk og økonomisk fullt mulig å unngå farlige klimaendringer, sier Arild Skedsmo, som leder WWF-Norges klima- og energiprogram.

Les også: Energiplan 2030


- Det er viktig at det er en så "bunnlinjeorientert" aktør som McKinsey kommer med disse konklusjonene. Klimasaken er nå en del av næringslivets virkelighet, og morgendagens vinnere er de som leverer mest effektivt på riktig løsning til riktig tid, sier Skedsmo.

Tiltakene er gjennomgått bl.a. med tanke på kostnadseffektivitet.
  • 12 milliarder tonn CO2-utslipp kan kuttes ved å erstatte karbonbasert elektrisitetsproduksjon med bl.a. allerede kjente fornybare energikilder, samt karbonfangst- og lagring
  • 12 milliarder tonn kuttes innen jord- og skogbruk, bl.a. gjennom redusert avskoging i utviklingsland
  • 14 milliarder tonn gjennom energieffektivisering.

Disse kuttene gir en samlet utslippsreduksjon i 2030 på 40 prosent av nivået i 1990. Det vil være et langt skritt I retning av å unngå farlige klimaendringer - det vil si at man unngår at verdens gjennomsnittstemperatur stiger mer enn to grader over førindustrielt nivå.

I følge Mc Kinsey kan klimautslippene reduseres med ytterligere 9 milliarder tonn gjennom tiltak som er dyrere eller vanskelige å beregne fordi de forutsetter adferdsendring hos mange aktører.

Tiltakene er beregnet til å koste 0,2 til 0,5 prosent av verdens brutto nasjonalprodukt per år, som vil være en billig forsikring mot uopprettelige klimaendringer.

Rapporten, Pathways to a Low Carbon Economy, er utarbeidet med støtte fra WWF. Rapporten kan lastes ned her.

WWF - Ny McKinsey-rapport: Grønn økonomi redder klimaet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism