31 januar 2009

Hvordan utvikles arkitekturinteresse i skolen

Det franske kultur- og kommunikasjonsministeriet har utarbeidet en komparativ studie om hva som gjøres for å utvikle mottakelighet for arkitektur blant unge mennesker i forskjellige europeiske land.

Formålet med studien er å fjerne noen av barrierene mellom utdanningssektoren og kultursektoren. Ulike fagmiljøer i følgende land - England, Østerrike, Finland, Italia, Polen og Norge - ble invitert til å rapportere om egne tiltak på dette feltet i og i tilknytning til grunnskole og videregående opplæring.

Hovedrapporten foreligger nå: La sensibilisation du jeune public a l´architecture : Etude comparative dans six pays europeens.

Forskerne Jorunn Spord Borgen og Synnøve Skjersli Brandt var ansvarlige for det norske bidraget:

NIFU STEP Rapport 51/2009Hvordan utvikles skoleelevers interesse og sans for arkitektur? / Nyheter / Norsk / NIFU STEP

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism