07 november 2009

Europakommisjonen har innført arkitekturguide

Europakommisjonen har innført en egen arkitekturguide med arkitektoniske retningslinjer for egne bygninger. Et tiltak som ønskes velkommen av The Architects Council of Europe (ACE), som har jobbet for dette i mange år.

Arkitekturguiden, som ble vedtatt 23. september, har til hensikt å forbedre kvaliteten på Europakommisjonens bygninger. Kommisjonen eier en høy andel av bygningene i Brussels ”europeiske kvarter”, samt i Luxemburg. Bygningene ble tidligere leid, men Europakommisjonen besluttet for noen år siden å kjøpe kontorbygningene og ta aktivt del i administrasjonen av dem. Nå har de altså tatt skrittet fullt ut ved å realisere en egen guide med retningslinjer for kommisjonens arkitektur-policy.


Foto: JLogan / Wikipedia

Forpliktet til å arrangere konkurranser
Blant guidens ti retningslinjer for god praksis, står det blant annet at ”for å sikre god arkitektonisk kvalitet er kommisjonen forpliktet til å arrangere arkitektkonkurranser eller lignende konkurranser for alle nybygg og for omfattende renovering av eksisterende bygninger”.

ACE har lenge hevdet at arkitektkonkurranser er det mest effektive middelet for å sikre god bygningskvalitet, og mener at alle offentlige myndigheter og instanser bør organisere konkurranser for egne bygninger. Når Europakommisjonen nå har vist vilje til å gå foran som et godt eksempel, håper ACE at andre offentlige myndigheter på europeisk og nasjonalt nivå følger etter. Europakommisjonens arkitekturguide viser forøvrig til ACE, som nylig har konkludert med at arkitektur representerer et betydelig bidrag til bærekraftig utvikling. ACE håper at Europakommisjonens initiativ til å innføre en arkitekturguide kan bidra til at all fremtidig EU-politikk som påvirker bygde omgivelser vil reflektere behovet for arkitektonisk kvalitet.

Norge bør lære av Brussel
Administrerende direktør Harald Eriksen i Arkitektbedriftene synes Norge bør følge Brussel.

- Vi vet at Europakommisjonen i Brussel er like mye underlagt regler for offentlige innkjøp som vi i Norge er, og det er derfor all grunn til å reflektere over sider ved offentlig innkjøp av arkitektur i Norge. Når til og med Statsbygg utlyser såkalte ”bestanbudskonkurranser” hvor priselementet veier hele 70 prosent, er det ikke rart at norske kommuner og etater følger etter, sier Eriksen.

- Vi opplever i økende grad at det offentlige demonstrerer sin svake innkjøpskompetanse. Konkurranser hvor de eneste elementer det konkurreres om er kapasitet (dvs antall arkitekter i bedriften), gjennomføringsevne (hva nå det måtte være) og pris, er nå mer regelen enn unntaket. Det er ikke bare totalprisen det konkurreres om, men også om timeprisen. Med andre ord: Driver du en bedrift med hjemmekontor og billige uerfarne arkitekter - helst rett fra skolen, da har du gode sjanser til å vinne konkurransen. Nei, se heller til Brussel og lær. I tråd med Kulturdepartementets handlingsplan burde enhver offentlig aktør som bygger og forvalter våre bygde omgivelser ha en arkitekturguide for sine bygg, sier Eriksen.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism