28 januar 2010

Nye standarder for universell utforming av byggverk

Standard Norge følger opp diskriminerings- og tilgjengelighetsloven og regjeringens handlingsplan for likestilling og tilgjengelighet ved å gi ut to standarder for universell utforming av byggverk.

Universell utforming innebærer at tilgjengeligheten for personer med nedsatt funksjonsevne i størst mulig grad løses gjennom tiltak integrert i produktutforming, arkitektur, planlegging og tjenesteyting.

Standardene er viktige verktøy fordi de spesifiserer krav til produkter, bygninger og omgivelser og tjenester i henhold til samfunnets behov og ønsker.

- Også for meg personlig betyr universell utforming en hel del, sier adm. direktør i Standard Norge, Trine Tveter. Jeg er svaksynt og har erfaring med at bygninger og tjenester ikke er tilrettelagt. Det er ikke alt jeg kan se, men med god tilrettelegging fungerer jeg godt i arbeidet mitt og privat. Jeg ønsker at alle med nedsatt funksjonsevne skal oppleve dette. Vi i Standard Norge ønsker å ta ansvar og være en pådriver for å lage flere standarder for universell utforming, slik at samfunnet blir mer tilrettelagt for alle, understreker adm. direktør i Standard Norge, Trine Tveter.

Enklere hverdag
Bruk av standarder for universell utforming kan bidra til å gjøre hverdagen enklere for mange med nedsatt funksjonsevne. Standardene gir dessuten et kunnskapsløft for aktørene i byggenæringen og gjør det lettere å fokusere på brukervennlighet i bygninger.

Hverdagen er utfordrende for mange brukere av bygninger. Rullestolbrukere har fortsatt begrenset tilgang til forretninger og kontorer, og mangel på teleslynger gjør det vanskelig for hørselshemmede å delta på konferanser og seminarer. Allergikere kan på sin side få store problemer i bygninger med teppebelagte gulv. Med enkle tiltak som for eksempel fjerning av terskler, bedre belysning, bedre tekniske hjelpemidler, forbedring av inngangspartier og installasjon av ramper vil flere kunne fungere i jobb og oppleve mestring.

- Alt kan selvsagt ikke være like tilgjengelig for alle, men jeg er ganske sikker på at mange norske virksomheter kan tjene på å tilrettelegge mer for besøkende med nedsatt funksjonsevne. Det er ca. 40 millioner mennesker med nedsatt funksjonsevne i Europa i dag, og tar man med dem med aldersrelatert funksjonsnedsettelse, snakker vi om rundt 50 millioner. De utgjør utvilsomt et betydelig kundegrunnlag, påpeker Tveter.

Standard.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism