07 mars 2011

Innsigelse mot nytt Munch-museum

Riksantikvaren går til innsigelse mot alle tre planalternativene for nytt Munch-museum i Oslo. Begrunnelsen er at bygget blokkerer et historisk svært viktig område, uten at bebyggelsen i Kongsbakke-kvartalet utenfor Middelalderparken er redusert.

– Vi kan ikke akseptere en så blokkerende bygning i ett av Norges viktigste historiske byrom. Munch-museets plassering strider mot Oslos kommunes egen opprinnelige reguleringsplan. Vi har hele tiden understreket at en større åpning i Kongsbakke-allmenningen er nødvendig for at vi skal kunne akseptere den nye reguleringsplanen. Kommunen har hatt ett år på seg til å komme med en løsning uten at noe har skjedd. Derfor må det nå bli innsigelse, sier riksantikvar Jørn Holme.

Hvordan Kongsbakken-allmenningen kan bli med 88 meters bredde.
Illustr.: Ole A. Krogness/ www.perspektiver.no
Innsigelsen har to hovedpunkter:

  • Riksantikvaren krever at det gjøres forpliktende vedtak om oppstart av reguleringsplanarbeid for Kongsbakken, i Oslo kommune for å sikre en større åpning i området Kongsbakken. Dette er en sentral forutsetning for å akseptere en plassering av Munchmuseet i Bjørvika.
  • Riksantikvaren beklager at en flytting av museet til området kalt B4 ikke er fremmet som et eget alternativ i reguleringsplanen. En flytting av museet til B4 ville redusert den blokkerende effekten av museumsbygget, og opprettholdt noe av åpenheten som var intensjonen i Bjørvikaplanen. Da kunne høyde og bredde i den opprinnelige Lambda beholdes.
  • Det er Riksantikvarens ansvar å sikre at viktige historiske interesser blir tatt vare på videre inn i ny byutvikling.
En utvidet Kongsbakke-allmenning kan bli et viktig og attraktivt grønt areal i Bjørvika. Den store allmenningen vil være en fortsettelse av middelalderparken, og vil på en god måte sikre en forbindelse mellom middelalderparken og vannspeilet og fjorden. Riksantikvaren krever dobbelt så bred åpning i Kongsbakken-allmenningen, med 88 meter innerst og 110 meter ytterst. En så stor Kongsbakke-åpning vil også gi Oslo en ny bypark med utearealer for ny skole.

Bjørvikas historiske betydning
Bjørvika og ruinene i Middelalderparken forteller om tiden da Norges hovedstad lå her i 600 år. Her var kongens slott og hans kirke, her var bispesetet med Hallvardskatedralen. Fjordbyen Oslo, slik byen lå i middelalderen, er sammen med Akershus festning ett av de tre viktigste historiske maktsentra i Norge over tid - ved siden av Nidarosdomen med erkebispegarden, og Bergenhus festning med Bryggen.

Les innsigelsen her (pdf)

Kilde: Riksantikvaren

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism