29 januar 2013

Norden kan bli CO2-nøytralt innen 2050

Det internasjonale energibyrået IEA kommer med en ny rapport om nordiske energiperspektiver. Rapporten er laget i samarbeid mellom nordiske forskere og IEA, og blir lansert i begynnelsen av februar.

– Det er mulig for Norden å bli karbonnøytralt innen 2050, sier Anne Cathrine Gjærde, direktør i Nordisk energiforskning. Hun presenterte hovedfunnene i rapporten på Enova-konferansen i Trondheim.



Ni av ti personbiler må gå på strøm, større kjøretøy på biodrivstoff, og kraftproduksjonen må fullt ut dekkes av fornybare energikilder. I tillegg kreves betydelig energieffektivisering i bygninger og energi. Kraftkrevende industri må i langt større grad ta i bruk CO2-lagring.

Enovakonferansen

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism