26 mars 2014

Bergensernes reisevaner i endring

Færre kjører bil. Flere bruker kollektivtransport. Og flere forflytter seg til fots. Det er markante endringer å spore i reisevanene hos folk som bor i Bergen, viser Reisevaneundersøkelse for Bergenområdet 2013.

– Det er første gang ser vi en endring av betydning i positiv retning i reisemiddelbruk, forteller senioringeniør Erik Johannessen i Statens vegvesen, som har ledet arbeidet med undersøkelsen.

– Det er et politisk mål at biltrafikken reduseres, for første gang i denne undersøkelsen ser vi at biltrafikken er på vei ned. Bybanen ser ut til å løse store deler av transportbehovet i Bergen sentrum, at kollektivandelen i Bybane-bydelene går opp fra 19 til 28 % er imponerende, sier fylkesordfører Tom-Christer Nilsen.

De myke trafikantene blir samlet sett flere, men økningen skjer gjennom flere turer til fots. Samtidig har sykkelbruken gått litt ned sammenlignet med 2008.

Fylkesordfører Nilsen mener det viser hvor lite det har vært satset på sykkelveier.

– Det kan se ut som vi mangler sammenhengende sykkeltraseer. Det startet vi på i fjor, da vi tredoblet denne satsingen. Nå kommer man bit for bit til å bygge ny infrastruktur for syklende, sier Nilsen.

Kilde: Bergensprogrammet

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism