07 desember 2014

Gi Y-blokken en ny sjanse

Arkitekt Erling Viksjøs idé for regjeringskvartalet hviler på samspillet mellom Høyblokken og Y-blokken, skriver Torstein Hvattum i Aftenposten. Denne kunstneriske og arkitektoniske sammenhengen var kanskje den viktigste grunnen til at Viksjø vant arkitektkonkurransen i 1939.

FOTO: Teigens Fotoatelier
Jeg savner en riksantikvar som klart og tydelig anerkjenner Y-blokkens unike verneverdi. Hvorfor ble det så stille fra den kanten etter regjeringens vedtak i våres? Hvorfor står han ikke frem med sin faglige tyngde og forfekter og forsvarer Y-blokkens spesielle rolle i regjeringskvartalet?

I utgangspunktet kjempet han for vern av både Høyblokken og Y-blokken. Etter at regjeringen fattet sin beslutning, har han holdt en påfallende lav profil.
/../
Et nært samlet fagmiljø har i lang tid oppfordret til bevaring av Y-blokken. Engasjementet er neppe økonomisk motivert. Jeg utfordrer regjeringen til å utvide arkitektenes mandat i den forestående dugnaden for et mest mulig funksjonelt og formfullendt regjeringskvartal. En slik fremgangsmåte vil sikre en bredere folkelig forankring og flere kreative, arkitektoniske innspill foran det endelige valg av bygningsmasse og uteareal.

Det nye regjeringskvartalet peker langt inn i fremtiden. Å ta vare på mest mulig av området og eksisterende bygninger, vil være en symboltung måte å trosse terroristens prosjekt på. En klar beskjed om at den sosialdemokratiske samfunnsmodellen består.

Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism