04 desember 2014

Legg ikke alle eggene i én kurv!

Regjeringens beslutning om å samle hovedtyngden av departementene på ett område, står til stryk i eksamen i samfunnssikkerhet, skriver Sigmund Asmervik.

Læring av erfaring fra uønskede hendelser viser seg også å være problematisk. Forståelig nok vil man gjerne sikre seg mot at det samme eller lignende uønskede hendelser skal skje igjen. Det er urovekkende at de presenterte løsningene for Regjeringskvartalet i så stor grad er preget av at man skal sikre seg mot at en bil lastet med sprengstoff skal komme for nær.

Byplanlegging i et historisk perspektiv viser at i 150 år har det primært handlet om å ”fortynne”, desentralisere de tette forurensede byene. Enten det gjaldt å sikre mot brann ved å etablere brede byalmenninger, eller hindre smitte og sykdom , så var oppskriften å skape avstand ved å adskille, å separere og å desentralisere. Ideen om fortetting er bare et par tiår gammelt.

I dagens samfunn angripes vi ofte innenfra, om ikke oftest innenfra. Det gjelder f.eks. terrorangrepet mot Statoils anlegg i In Amenas i Algerie høsten 2013, hvor det ble sagt like etter hendelsen at det var ”uten sidestykke”, og i følge Gjørvrapporten sviktet det først og fremst i interne organisasjoners rutiner og samordning 22.juli.

Ulike departement burde fortsatt kunne ligge på ulike steder i byen, noe som sannsynligvis gir en mindre sårbar løsning, og som fremfor alt kan gi oss en hovedstad med bedre byrom og hvor historien er tatt vare på, inkludert Høyblokka og Y-blokka.

Les hele innlegget: Legg ikke alle eggene i én kurv!

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism