07 juni 2015

Regjeringskvartalet: Blir det for massivt?

Jan Bøhler stiller spørsmålet de fleste nok tenker på, når syv idéforslag skal vurderes videre.De utstilte forslagene har mange interessante og skapende løsninger. Men de viser også hva som må til hvis man skal ha et så stort byggeprogram på et så begrenset areal.

Hovedspørsmålet er: Blir det for massivt, uansett hvilket idéforslag som brukes?

Vi bør nok en gang tenke over om det er mulig å skape mindre stivhet og mer romslighet i prosjektet. Det kan gjøres på flere måter.Hva er god sikkerhet, og hva skal det bety i nye regjeringskvartalet? Målet er at dette skal være integrert i løsningene. Men både kvalitetssikrere og utredere har påpekt at et nødvendig sikkerhetsnivå ikke er tilstrekkelig definert, hverken i lover, forskrifter eller i mandatet deres.Noe er naturligvis hemmelig også for dem. Men det kan bli en lite åpen prosess og et vanskelig arbeid hvis det stadig skal dukke opp sikkerhetskrav som trumfer alt. Slik som da «noen» underveis doblet kravet om absolutt avstand til allmenn kjøretøytrafikk fra minimum 20 meter til 40 meter.
/../
Kanskje det mest definerende sikkerhetskravet er at det ikke skal være nærhet og innsyn fra andre bygninger enn departementer. Da blir det vanskelig i en tett by å unngå at regjeringskvartalet fremstår som et lukket miljø, som vender ryggen til resten av byen.

Ordet «festning» har gått igjen i karakteristikkene av idéforslagene, og det er fare for at regjeringskvartalet mister noe av det sivile preget som er så viktig for oss.

Vi skal ikke være naive, men vi må heller ikke la terrorister drive oss inn i en byutvikling vi ikke ønsker. Etter 22. juli lovte vi hverandre å møte terroren med åpenhet og demokrati. Det må også gjelde det store nasjonale symbolet som det nye regjeringskvartalet skal være.


Kilde: Aftenposten

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism