18 november 2015

6-timersdag som miljøløsning

Kampen for åttetimersdagen begynte allerede for mer enn 150 år siden. Vi har hatt en viss effektivisering siden den gang, som det kan være på tide å ta konsekvensen av.
Vi går inn i årets tyngste forbrukstid og det er betimelig å minne om at vi fremover må få ned veksten i forbruket. I praksis betyr det at reallønnen ikke skal ytterligere opp i årene som kommer. Ifølge perspektivmeldingen vil forbruket og inntektene bli tredoblet fremover mot 2060. Dette er åpenbart en utvikling som ikke tjener miljøet – der er på ingen måte bærekraftig. Veksten må bremses, noe som kan realiseres gjennom kortere arbeidstid, større fokus på selvhjelp, resirkulering og gjenbruk.

Når det gjelder reduksjon i arbeidstid tar Mette Nord, leder av Fagforbundet, LOs største forbund, til orde for sekstimers dag i Norge. Arbeidstiden i Norge har ikke vært endret siden 1986, da vi gikk fra 40 timer i uken til 37,5 timer.

– Vi skal ikke ta alt i et jafs; det bør skje over tid, men målet er å få til sekstimers dag i løpet av 2020-2022. Vi er overbevist om at det er riktig veien å gå for Norge. Vi vil begynne arbeidet i hovedoppgjøret neste år, men iverksettelse er trolig realistisk fra 2018 og fremover, fordi vi må få på plass pensjon først.

– Dette er en viktig debatt. Selv om vi har 37,5 timers uke, er den reelle arbeidstiden i Norge for store grupper nede i 33 timer i uka. Men problemet og utfordringen er at vi ligger 4-5 timer under svenskene i ukentlig arbeidstid, så spørsmålet er om vi har råd. Jeg vil snarere si at vi må arbeide mer, ikke mindre enn vi gjør i dag, om velferden skal kunne sikres, sier leder Stein Lier Hansen i NHOs største forening, Norsk Industri.

– Flere har prøvd det med gode resultater, blant annet Toyota Norge. Men vi må se mye mer på erfaringene, før vi konkluderer. Jeg ser de har anlagt et langsiktig perspektiv til 2020-2022. Det kan være fornuftig, sier Lier Hansen.

Nord trekker frem seks hovedargumenter for at 6-timersdagen er fremtiden.
  1. – Miljøargumentet er ett av de viktigste. Ifølge perspektivmeldingen vil forbruket og inntektene bli tredoblet fremover mot 2060. Det er det ikke bærekraft i. Noe av den velferdsveksten kan bremses med redusert arbeidstid, sier hun og fortsetter:
  2. – Så ser vi en stigende ledighet som følge av oljeomstillingen Norge står foran: Kortere arbeidstid gjør at flere kan få jobb.
  3. – Kortere arbeidsdag vil gjøre det lettere for mange som i dag går i redusert stilling, å si ja til full stilling. Det vil bidra til å skape trygghet om arbeidssituasjonen. Det er behov for veldig mange flere hender i arbeid: Eldrebølgen slår for fullt inn i årene fremover og kortere arbeidstid.
  4. – Pensjonsreformen forutsetter at folk skal jobbe lenger. Redusert arbeidstid vil gi mindre belastning i det daglige, slik at folk i 60-årene kan stå lenger i jobb. Det vil også påvirke særaldersgrensene.
  5. – Vi er nødt til å bygge et samfunn som gjør at de raskest mulig integreres i samfunnet. Sekstimersdag vil gjøre det lettere for våre nye landsmenn å få seg jobb.
  6. – I et familie- og kvinneperspektiv er det også viktig å legge til rette for at begge kan være i jobb. Sekstimersdag er en veldig god familienyhet.
Kilde: VG

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism