06 november 2015

Dårlig inneklima gjør oss langt mindre effektive

Godt inneklima har betydning, også for arkitekter. Foto: Peter Bennets
Forskere ved Harvard har testet hvor mye inneklima faktisk har å si for hva folk presterer i jobben. Resultatene viser at en dag i dårlig luft gir en tredjedel av scoren sammenlignet med dager med optimal luft. For CO2-konsentrasjon kunne forskerne sette opp en nærmest lineær, omvendt proporsjonal kurve med testresultatene.

En annen studie fra forskere ved University of Tulsa så nylig på sammenhengen mellom CO2-nivåer, temperatur og skolebarns resultater i matte. Også der var konklusjonene entydige: Prøveresultatene økte med 0,5 prosent for hver ekstra liter per sekund med friskluft som ble tilført per person (opptil sju liter).

Kilde: TU.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism