02 desember 2015

Dokken i Bergen kan bli det nye Bjørvika


I Norge er det bare Bjørvika i Oslo – inkludert Barcode og Sørenga – som kan måle seg med dimensjonene på Dokken. Det bergenske havneområdet på 249 dekar gir enorme muligheter for moderne byutvikling i form av boliger, arbeidsplasser, parker, kommunikasjoner og energiløsninger.

Mulighetsstudien «Visjon Dokken» ble 1. desember presentert på konferansen Eiendom 2015. Bak studien står EGD Property, OBOS, MAD Arkitekter, Asplan Viak og Probiz.  3500 boliger og 8000 arbeidsplasser kan etableres på Dokken i Bergen sentrum. En helt ny mulighetsstudie presenteres av aktører med lang erfaring fra praktisk, vellykket byutvikling.

VISJON DOKKENAsplan Viak.


Initiativet er tatt med bakgrunn i manifestet «10 på 10» - som uttrykker en ambisjon om å bygge 10.000 nye boliger i sentrum på ti år. Skal dette lykkes, må lokale, regionale og statlige myndigheter legge til rette for gode løsninger i samspill med Bergens utbyggere og planleggere.


Bergen sentrums rolle har gjennom årtier blitt utfordret både som bosted og handelssentrum. Flere boliger og mer næringsliv i sentrum er derfor en nødvendighet for å gjenreise byens sentrum som det naturlige midtpunktet i hele regionens liv. På Dokken skal Bergen utvikles med vekt på god, urban bokvalitet, et internasjonalt utdannings- og forskningsmiljø, moderne næringsbygg samt attraktive kultur- og handelstilbud. Alt innenfor en bærekraftig bydel.

Byutvikling på Dokken forutsetter at godshavnen flyttes ut av byen. Initiativtakerne tar ikke stilling til hvor en fremtidig godshavn bør ligge, men i «Visjon Dokken» er det funnet plass til en moderne byhavn for Hurtigruten, ferger og cruisebåter. Dette åpner for at byen igjen kan komme frem til sjøfronten, samtidig som store områder frigjøres til ny by. 
 

Kilde: Asplan Viak AS

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism