03 desember 2015

Zeros med lav troverdighet på Siragrunnen?


Naturvernforbundet og Norsk ornitologisk forening kjemper alle for å få stanset Havgul Clean Energys planer om å bygge ut Siragrunnen med 28 havvindmøller. Grunnen er at konsentrasjonen av fugl er minst 100 ganger høyere enn de fleste andre steder. Skadeomfanget av vindturbiner midt i Norges viktigste fugletrekkrute vil derfor være enormt.
På motsatt hold står miljøstiftelsen Zero. Zero blir imidlertid støttet økonomisk av utbygger Havgul. Ikke de store beløpene –  50.000 kroner årlig – men nok til at de andre miljøorganisasjonene spør seg om Zeros uavhengighet er ivaretatt.

– Det at Zero ønsker å bygge ut Siragrunnen gjenspeiler nok deres tro på prosjektet og ønsket om å få på plass løsningene som gjør at vi kan fase ut fossilt. Zero har også sagt at de mener at de miljø­messige konsekvensene er ­akseptable, og da er det riktig for Zero å støtte prosjektet uavhengig av hvem deres økonomiske ­støttespiller er. Men vi og andre miljøorganisasjoner deler altså ikke konklusjonene om at konsekvensen er akseptable. Vi mener at miljøkonsekvensene på ­Siragrunnen vil være for store, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF.

Zero-leder Marius Holm prioriterer energiproduksjon.

– Nei, Zero arbeider for en utslippsfri energisektor, der fornybare energikilder skal erstatte all fossil kraftproduksjon og erstatte brorparten av fossil energibruk i transport, industri og bygg. Norge er en del av Nordsjøregionen, som har en kraftproduksjon dominert av kull. Samtidig sitter vi på Europas beste vindressurser. Vi kan ikke lykkes med å endre dette uten å bygge vindparker, og det er ikke realistisk å lykkes uten innovasjoner som reduserer kostnadene og gjør offshore vindkraft mer konkurransedyktig mot fossilt. Siragrunnen er et slikt innovasjonsprosjekt. Derfor støtter vi dette prosjektet, sier Holm.

Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism