03 desember 2015

Skriv kontrakt med håndverkeren

Mange kvier seg for å be håndverkeren om kontrakt fordi det kan oppfattes som mangel på tillit. En seriøs håndverker vil alltid være interessert i å opprette en kontrakt fordi den innebærer trygghet også for han.

Forbrukerrådet og Standard Norge har laget tre oversiktlige standardkontrakter. Den ene kan brukes i alle situasjoner hvor en forbruker kjøper en håndverkertjeneste av en næringsdrivende, mens de to andre er spesielt myntet på håndverkertjenester på fast eiendom.

Vær særlig obs på disse punktene når du oppretter kontrakt:
 • Oppdragets art og omfang
  Oppdraget bør beskrives grundig i kontrakten. Det kan av og til være fordelaktig å vedlegge kart, skisser, fotografier eller liknende for å beskrive hva oppdraget består av.
 • Frist for ferdigstillelse.
 • Pris
  Hvordan prisen på oppdraget skal beregnes – en kan for eksempel bli enige om fastpris, prisoverslag eller løpende regningsarbeid (håndverkeren jobber på timer). Tenk over hvem som skal bære risikoen for ekstra utgifter dersom arbeidet blir vanskeligere eller mer tidkrevende enn opprinnelig antatt.
 • Tidspunkt for betaling
  Det beste for forbrukeren er selvfølgelig å avtale at betaling skal skje etter at hele arbeidet er ferdig. Dette er ofte ikke mulig ved større oppdrag, men en bør også da avtale at en andel av kontraktsummen betales etter at arbeidet er ferdigstilt.
 • Dagbøter
  Hvorvidt håndverker skal betale dagbøter dersom han ikke blir ferdig med oppdraget til fastsatt tid. Dagmulkt er et effektivt middel for å sikre at en får erstatning dersom det oppstår forsinkelser.
Det vil ofte oppstå behov for å revidere en avtale underveis i oppdraget. En oppdager for eksempel at oppdraget må utføres på en annen måte enn først antatt, eller at det er naturlig å få håndverkeren til å utføre andre arbeider i tillegg til det som opprinnelig var avtalt. En bør sørge for at slike endringer nedtegnes skriftlig i form av en tilleggsavtale. 

Dersom du ikke har opprettet en skriftlig kontrakt, situasjonen som har oppstått ikke er regulert i kontrakten, eller det er uenighet om hvordan noe i kontrakten skal tolkes, vil du kunne finne veiledning i håndverkertjenesteloven .

Kilde: HELP Forsikring

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism