09 juni 2018

19 selskaper med samlet klage mot Statsbygg


I september ble det kjent at Team Urbis gikk seirende ut av arkitektkonkurransen med sitt forslag «Adapt». Teamet som kom på andreplass, Team G8+, sendte en formell klage til Statsbygg og mente at konkurransen ikke hadde foregått på riktig vis. Statsbygg avviste derimot klagen.

Det var i alt syv team som deltok i konkurransen, bestående av arkitektfirmaer, landskapsarkitekter og konsulentfirmaer. Nå går fem av de tapende teamene sammen om en klage mot Statsbygg. til sammen er det 19 selskaper som inngår i de fem teamene. Team G8+ får dermed støtte fra fire av Norges største arkitektkontor, blant annet Snøhetta og Lund Hagem Arkitekter.

Teamene ønsker at Klagenemda for offentlige anskaffelser (KOFA) skal ta stilling til om Statsbygg har brutt Forskrift om offentlige anskaffelser på flere punkter. Ifølge NRK hevder klagerne blant annet at Team Urbis hadde en konkurransefordel, og satt på informasjon om reguleringsplanen som ikke de andre teamene fikk innsyn i. En reguleringsplan er premissene for bebyggelse på tomten. Den inneholder mål for volum og høyde på byggene, grøntarealer, gater og mer.

Det hevdes også at medlemmer av juryen som vurderte forslagene har vært inhabile, da de skal ha jobbet tett med nøkkelpersoner i Team Urbis i utformingen av reguleringsplanen. To av jurymedlemmene i arkitektkonkurransen jobbet sammen med deler av Team Urbis på reguleringsplanen før konkurransen, ifølge møtenotater.

Kommunikasjonsdirektør i Statsbygg, Hege Njaa Aschim, henviser til svaret Statsbygg ga til den første klagen fra Team G8+. Her skrev Statsbygg at de har gjort all informasjon som er relevant for plan- og designerkonkurransen tilgjengelig for samtlige arkitektlag som deltok i konkurransen. De avviser også inhabilitet.

Kilde: NRK

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism