06 juni 2018

Opprør mot regjeringens krav om nullvekst i biltrafikken

Gjennom de såkalte byvekstavtalene med fire storbyregioner skal regjeringen sørge for at all vekst i persontransport i Norge fremover skal skje ved hjelp av kollektivtransport, sykkel og gange.

I potten ligger 66 milliarder kroner. De skal tildeles kommunene og fylkeskommunene som kommer opp med de beste løsningene for å nå målet om nullvekst i biltrafikken.

Noen av nabokommunene til storbyene er også invitert til forhandlingene. I Oslo skal Bærum, Skedsmo og Oppegård være med å kjempe om milliardene. Onsdag møtte Fjell, Askøy, Lindås og Os regjeringen til første forhandlingsmøte i Bergen.

De fleste likte svært dårlig det de fikk høre om regjeringens planer.

– Nullvekst er utrolig krevende. Jeg skjønner ikke hvordan vi skal gjøre det, og hvordan vi skal utvikle en kommune uten å ta i bruk bygdene, sier Lindås-ordfører Astrid Aarhus Byrknes (KrF) til NRK.

Den største bekymringen til Lindås-ordføreren er at staten gjennom fylkesmannen fremover vil si nei til alle nye utbyggingsprosjekter som ikke ligger tett på kollektivknutepunkter.

Dermed vil ikke den nye kommunen kunne drive samfunnsutvikling som de ønsker, og store deler av kommunen vil bli liggende brakk, frykter hun.

Statssekretær Werp hevder det ikke er noen motsetning mellom å utvikle og ta hele kommunene i bruk og samtidig stoppe veksten i biltrafikken.

– Dette prosjektet dreier seg om å få en samfunnsutvikling som er mindre bilbasert og mer fremtidsrettet. Vi lytter til hva kommunene har å si, samtidig som vi har klare forventninger til at vi skal bidra, alle sammen. Fra statens side: gjennom store pengesummer, fra kommunenes side: på ulike måter, sier Werp.

Kilde: NRK Hordaland

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism