06 juni 2018

Drept i kampen for rettferdig tilgang til vann

Distribusjon av vann i Karachi. Foto: کرا
Filmen "Mordet på Perween" hadde europapremiere i forrige uke. Denne dokumentarfilmen om attentatet på den pakistanske arkitekten Perween Rahman handler om hennes arbeid i verdens største slumoppgraderingsprosjekt Orangi Pilot Project i Karachi.

Det myrdes i verdens slumområder. Kvinnelige ledere som står opp for menneskerettigheter og kritiserer maktovergrep, korrupsjon og rasisme er i økende grad utsatt. I mars ble byrådspolitikeren Marielle Franco i Rio de Janeiro skutt på vei fra et møte. Hun hadde kritisert politiets og hærens behandling av svarte og fattige i byens mange marginaliserte bosettinger.


Også i Asia er kvinnelige ledere blitt fritt vilt for mafia og allierte politikere og byråkrater. Særlig kjent er attentatet på arkitekten, byplanleggeren og aktivisten Perween Rahman i Karachi i 2013. Hun ledet forskningsdelen av Orangi Pilot Program (OPP) – det største og mest vellykkede slumoppgraderings-prosjekt verden kjenner. Det har fokus på vann- og sanitær, helse, utdanning og småindustri. Mens FN i oppstarten av prosjektet ønsket å basere arbeidet i Orangi på kostbar vestlig teknologi og ekspertise, viste tradisjonelle løsninger basert på folkelig organisering, deltakelse og finansiering seg mer effektive.

Milliarder i fri flyt Etter utdanning som arkitekt og bolig- og byplanlegger ble Perween Rahman i 1983 ansatt som direktør i OPP med særlig ansvar for bolig og sanitær arbeid.. Fem år senere ble hun utnevnt til direktør for dets Forsknings- og opplæringsinstitutt. Hun hadde i flere år kartlagt eiendomsforhold i over 2000 av de gamle landsbyene (goths) i Karachi for å sikre folk eierrett. Det førte til at verdien på tomtene økte og at det ikke lenger ble mulig å flytte folk med tvang. Gjennom dette arbeidet sikret hun seg oversikt over et stort antall ulovlige vannhydranter og private anneksjoner av statlig land i Karachi. Tusenvis av fattige innbyggere fikk ikke vannet de hadde krav på. Rapporten hennes fra 2008 «Water Supply in Karachi» inneholder kart som viser hvor ulovlige hydranter og fyllstasjoner lå. Hun avdekket enorm korrupsjon med milliarder av rupees i flyt.

Attentatet 13 mars 2013 ble hun drept av to menn som fra en motorsykkel åpnet ild mot bilen hennes. Med det var en enestående innsats for land- og andre grunnleggende rettigheter for Pakistans fattige slutt. En konsekvent og tydelig kritiker av land- og vannmafiaen i Karachi, samt byens politikere og byråkrater som beskyttet den, var borte. Rahman framsto som en nytenkende sosial aktivist langt utenfor Pakistans grenser. OPP ble et globalt modellprosjekt som følge av hennes innsats. I 2002 ble hun utnevnt til æresmedlem av «Det internasjonale vannakademiet» i Oslo.

Etterforskningen Politiets etterforskning skjedde uvanlig raskt. Hovedmistenkte Ahmed Khan ble arrestert samme kveld. Dagen etter drepte politiet Taliban lederen Qari Bilal og hevdet han var morderen. Saken kunne derved lukkes umiddelbart. Angrepene på OPP stanset imidlertid ikke. En ansatt i Mikrokreditt - prosjektet ble myrdet, bombeangrep på tilsatte gjennomført og trusler framsatt bl.a. mot Parweens søster Aquila og ansatte i OPP. Landrettighetsarbeidet fikk alvorlige tilbakeslag i flere av Karachis bydeler.

I 2017 – fire år senere - instruerte Pakistans Høyesterett politiet i Karachi om å foreta nye undersøkelser av mordet etter en granskning . Den slo fast at politiet hadde manipulert etterforskningen. Nye, uredde etterforskere la i mars i år fram bevis som entydig peker mot mektige landinvestorer og politikere i byen. Spørsmålet nå er om det vil bli tatt rettslige grep mot de som er identifisert som ansvarlige.

«Det er ingen landmafia i Karachi. Mafiaen er by-myndighetene» | Global

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism