05 juni 2018

– Nasjonalmuseets nybygg blir nesten ubegripelig dårlig

Burde vi sett det komme for flere år siden. Denne videoen fra 2012 (se nedenfor) vitner ikke akkurat om et bygg som skaper levende byrom.
Nasjonalmuseets nybygg blir nesten ubegripelig dårlig, skriver Gaute Brochmann i morgenbladet.no. Bygget blir en lukket borg midt i Oslo og arkitekten er så skuffet over Statsbyggs håndtering at han vurderer å boikotte åpningen.

Da romprogrammet, altså hvordan huset ser ut inni, ble lansert tidligere i vår, lignet det mest av alt en labyrintisk struktur fra varemessen på Lillestrøm, skriver Brochmann. «Er en uklanderlig fasade og pene manérer nok til å rettferdiggjøre et Nasjonalmuseum som blir en festning midt i byen?»spurte samme mann allerede i februar 2013.

Da prosjektet ble vedtatt, for ti år siden, ble det ikke mye til diskusjon. Litt fordi det er enklere å forstå konsekvensene når vi faktisk ser bygget i byen, ikke som en tegning på en skjerm. Men også fordi jeg tror vi faktisk har lært en del om arkitektur og byutvikling i løpet av det siste tiåret. 

I 2008 kunne alle som arbeidet med sikkerhet, gned seg i hendene: Et hus med metertykke vegger uten vinduer og bare én dør, kunne det bli bedre? Og ingen hadde noe å utsette på den argumentasjonen. men konsekvensen blir kanskje at norgeshistoriens viktigste kulturbygg ender som en fadese allerede før det er ferdigstilt.


Men selv om det nettopp kan se ut som det nye nasjonalmuseet nettopp er hugget i sten, er jo ikke det tilfelle. Arkitektur er ganske plastiske greier, og selv om det tilhører sjeldenhetene å utlyse en arkitektkonkurranse for transformasjon av et bygg som ikke er ferdig ennå, er det i akkurat dette tilfellet egentlig ikke noe å vente på.

Det beste som kan sies om den arkitekturen som er valgt på Vestbanen, er at den er en så massiv bergknatt av et hus at den virkelig utgjør et perfekt utgangspunkt for ombygging.

Bildet i toppen av saken er forresten en klassisk "perspektivbløff". Fra den vinkelen er det nemlig bare fuglene som ser bygget. For oss som er på gateplan er det ikke mye vi kommer til å se av den lysende hallen. Kanskje er det dermed ikke så farlig om den ikke blir laget av alabast.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism