29 august 2018

Forslår byarena i Bergen

Planene for «Arenabyen Bergen» omfatter 27.000 kvadratmeter langs den sørlige innfartsåren til Bergen sentrum. Midt i planområdet står Bygarasjen, med 2200 parkeringsplasser, et bygg som ikke er noen forskjønnelse av bymiljøet. Men en arena med plass til 11.000 stående på konserter eller 8.200 sittende på idrettsarrangement er kanskje ikke det første som slår en som en god ide i et bysentrum.

Det er riktignok også forslått plass til ny politistasjon, et hotell, et kinosenter med 14 saler, næringsareal og 350 boliger. Innimellom skal det blant annet være grøntområder, kanal mellom Store og Lille Lungegårdvann, lekeplasser, skatepark og isbane.


Byrådet i Bergen har en visjon om å rive Bygarasjen og utvikle hele området. Det er imidlertid flere problemer i farvannet. Thon Gruppen vil ikke godta riving, fylkeskommunen er bekymret for busstasjonen mens Jernbaneverket ikke har umiddelbare flytteplaner. Dermed kan det være avgjørende at nettopp Thon-gruppen står bak de nye planene, sammen med de bergenske eiendomsinvestorene EGD Property. Det danske arkitektfirmaet 3XN/GXN har stått for den visuelle utformingen, som de også nylig gjorde med Royal Arena i København.

– Vi ønsker en kommersiell byarena til flerbruksaktiviteter, realisert med privat kapital. Byrådet har et åpent sinn og går i en ny fase der flere konkrete prosjektforslag skal vurderes. Kommunen skal være tilrettelegger, reguleringsmyndighet og mulig leietaker, sier byrådsleder Harald Schjelderup.

Bystyret har nylig vedtatt en reguleringsplan for området som tilsier en lavere byggehøyde og en annen kvartalsstruktur enn det som ligger i de nye tegningene til Nygårdstangen Utvikling.


Bergen næringsråd skal ha et lunsjmøte torsdag der planene blir presentert. Næringsrådet har i mange år jobbet for å få en ny byarena i sentrum. I en rapport fra 2015 ble det konkludert at trekanttomten (Nygårdstangen) var best egnet.


Bergen kommune har ingen penger å bruke på et slikt prosjekt, men det skal være tverrpolitisk enighet om at kommunen kan stille tomten til disposisjon. Dette kan løses med ved hjelp av en avtale som på DNB Arena i Stavanger. Denne avtalen går ut på at utbygger kjøper tomten av kommunen, og kommunen betaler pengene tilbake til prosjektet - som forskudd på langtidsleie for idretten.

Nevnte Royal Arena i København er finansiert av private, samlet i selskapet Realdania og København kommune. Begge parter har stilt 325 millioner kroner til rådighet som innskudd i arena- og utbyggerselskapet Arena CPHX.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism