23 april 2019

Elbiler kan bli bra for miljøet, men det monner foreløpig ikke

En rapport fra de europeiske vitenskapsakademiene (EASAC) har sett på hva som skjer ved utfasing av fossile brennstoff innen transportsektoren. Rapporten sammenligner blant annet utslippet fra samme størrelse elbil og konvensjonell dieselbil over hele levetid fra produksjon til vraking. Her kommer rapporten til at en mediumklasse dieselbil, gitt at bilen kjører 220.000 km før den vrakes, vil føre til totale utslippet av CO2 et sted mellom 45 og 50 tonn. 30 av disse tonnene kommer fra forbruk av drivstoff. En elbil i samme klasse er beregnet å belaste atmosfæren med 15 tonn CO2.


Det går an å få ting til. Kina er der USA var på 60-70 tallet, her illustrert med fabrikkforurensning i 1973.
Dette regnestykket virker imidlertid litt merkelig, siden vi jo har vært vant til å høre at produksjonen av batterier krever vesentlig mer energi enn produksjonen av motor og drivlinje i en bil med forbrenningsmotor. Forutsetningen for regnestykket er da også at all energi til produksjon, sammenstilling og drift av elbilen må komme fra fornybare kilder. Regnestykket blir også ganske annerledes dersom en baserer seg på at elbilen henter strøm fra en nåværende europeiske energimiksen. En elbil, som er produsert og lades i Europa, har da et levetidsutslipp som bare er ti prosent lavere enn en konvensjonell dieselbil.
Ser en til Kina finner vi det største markedet for elektriske busser og elektriske biler. Her fører nok elektrifiseringen til betydelig bedre luftkvalitet i de store byene. Men, fordi strøm i all hovedsak kommer fra kullfyrte kraftverk, vil klimagassutslippene i Kina bli mellom 40 og 50 prosent høyere fra hver av de elektriske bilene sammenlignet med moderne dieselbiler.

EASAC-rapporten peker på at det bør komme en ordning for å sertifisere og merke batterier og oppladbare el- og hybridbiler med opplysning om innbakt CO2-utslipp. Troverdige opplysninger og kunnskap om de totale utslippene av klimagasser er en forutsetning for at potensielle kjøpere skal kunne gjøre informerte valg.

Selv med store mengder biler i "Teslaland", monner det ikke i den store sammenhengen. Energiproduksjon må også løses.
Dette er noe flere av bilprodusentene begynner å ta hensyn til. For eksempel opplyste Volkswagens nylig at de kontrakter de inngår, knyttet til produksjon av bilbatterier, inneholder krav om kun bruk av fornybar energi.

Det internasjonale energibyrået (IEA) viser i en annen rapport til at den samlede effektivitetsøkning som skjedde med motorer og drivlinjer frem til 2015, langt på vei har stoppet opp. Dette skyldes blant annet at i land hvor nå salget av nye dieselbiler går ned, går også den samlede bilparkens drivstoffeffektivitet også ned. Fram til 2017 var ikke økende salg av elektriske biler tilstrekkelig til å kompensere for dette effektivitetstapet. I sum første dermed dette til økte utslipp fra den nye bilflåten, en effekt vi vil ta med oss i 20 år fremover.

Kilder:

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism