24 april 2019

Riksantikvaren vil nekte riving av Y-blokka

Foto: Google maps
Rivesøknaden for Y-blokken, som Statsbygg har sendt Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune,  får gjennomgå av Riksantikvaren. Det er ikke ofte Riksantikvaren tar fram såpass sterke ord i slike uttalelser.

Riksantikvaren mener rett og slett at søknaden om riving inneholder alvorlige mangler, og at den ikke kan godkjennes. De viser blant annet til at det ikke er lagt ved beregninger av klimaeffekten ved rivning og nybygging – en analyse som jo fullstendig mangler. Videre er ikke alternativer til rivning utredet. Statsbygg har heller ikke vurdert Riksantikvarens eget forslag, som åpner for en transformasjon av Y-blokka.

– Dette er en helt spesiell sak. Her er det en statlig reguleringsplan som ligger til grunn, da er det ingen mulighet for å reise innsigelse. Som riksantikvar er det min oppgave å si fra når store kulturhistoriske, arkitektoniske og kunstneriske verdier står på spill, sier riksantikvar Hanna Geiran til Aftenposten.


Plan- og bygningsetaten kan dermed komme til å avslå søknaden, slik Riksantikvaren krever. Samtidig er lite sannsynlig at riveprosessen stoppes. Ifølge Aftenposten er det regjeringen som må gripe inn og kreve en ny reguleringsplan for å stoppe rivningen. Så er det bare å håpe at Ola Elvestuen, i egenskap av miljøvernminister, legger bredsiden til og faktisk står ved valgkampløftene.

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism