25 august 2014

Roboter rimeligere enn lavkostland

Foto: Jurvetson
Første gang det virkelig gikk opp for meg at robotisering er løsningen for vestlig industri, var for ganske mange år siden da jeg hørte om en bedrift i Trøndelag som laget plastdeksler for Nokia. Et produkt en skulle tro var rimeligere å produsere i østen.

Dette er tatt adskillige hakk videre i den gigantiske Tesla-fabrikken i Fremont nord for San José, der hver robot kan utføre fem forskjellige, meget avanserte arbeidsoppgaver. Fabrikken har kapasitet til å lage en halv million elbiler i året, og i 2016 regner bedriften med å produsere 300.000. Hver mutter og blikkbit er produsert i USA.Les også: Hver tredje arbeidsplass kan bli erstattet av roboter

Tesla kan produsere bilene i USA i stedet for i Kina eller India, hvor arbeidskraft er billigere, fordi robotene har automatisert så mye av arbeidet. Automatisering og mer effektive produksjonsmetoder kompenserer for det selskapet taper på å betale høyere lønninger. Utviklingen er fremdeles i startfasen. Om ti år kommer 15–25 prosent av de oppgavene som i dag utføres av fabrikkarbeidere i USA, til å være automatisert, ifølge McKinsey.

Da The Economist nylig utga et temanummer om fremtidens arbeidsmarked, spådde bladet at motsetningene mellom teknologibransjen og de lavtlønte, som har de jobbene som er mest utsatt.

Rodney Brooks, som driver bedriften Rethink Robots, uttrykker det slik i McKinseys rapport om fremtidens fabrikkindustri:

- Vi vil få et system hvor produksjonen skjer betydelig nærmere forbrukerne i stedet for halvveis rundt jorden. Dette vil føre til et skifte i produksjonen, til mer lokale, små fabrikker som produserer veldig komplekse varer.Kilde: DN.no

Legg inn en kommentar

 
Arkitektur  & Miljøteknologi Design: Templateism